EN / MN

УРГАМАЛ БИДНИЙ АМЬДРАЛЫГ ИЛҮҮ ИХ АЗ ЖАРГАЛТАЙ БОЛГОДОГ

Дунд Сургуулийн биологийн хичээлээр хүн бүр “Ургамал нь фотосинтезийн ур дунд нүүрс төрөгчийн диоксидийг өөртөө авч бидний амьсгалж буй хүчил төрөгчийг бий болгодог” гэж сонссон байх