EN / MN

ХҮЧИЛ ТӨРӨГЧИД ХӨРӨНГӨ ОРУУЛАЯ

Хүрээлэн буй орчиндоо мод тарих нь зөвхөн байгаль орчны тэнцвэртэй байдалд хэрэгцээтэйгээс гадна та бидний амьдралд ч маш олон давуу талуудтай. Нас бие гүйцсэн өндөр модод нь сүүдрэвч болохын зэрэгцээ агаарын хэмийг тэнцвэржүүлж илүү таатай болгодог. Үүнээс гадна агаарыг цэвэршүүлж, дуу чимээг шингээснээр нам гүм орчныг бий болгодог гээд хүн бүрт хэрэгцээтэй маш олон хэрэгцээтэй байдлыг нь дурдаж болох юм.Шинээр мод суулгахад 50% нь л ургаж үлдсэн хэсэг нь суулгах үед авсан гэмтэлээс болж нэг, эсвэл хоёр жил болоод л үхждэг. Энэ асуудлыг бүрэн шийдсэн, өнгө үзэмжийн хувьд ч дээд зэргийн моддыг бид танд санал болгож байна

"Соёолж мод үржүүлгийн газар"-т ургуулсан модыг сонгох 3 шалтгаан:

1. Тогтвортой ногоон бодлого:

Бид Баянчандманьд байрлах өөрсдийн эзэмшлийн мод үржүүлгийн газартаа бух модоо тарьж ургуулдаг учир байгаль дээрээс мод тайрдаггуй

2. Шилжүүлэн суулгах үеийн эрсдэл хамгийн бага:

Бид монголын нөхцөлд ургах боломжтой төрөл бүрийн моддыг зориулалтын саванд 2-3 үе шаттайгаар үндэслүүлж ургуулдаг учир суулгах үед үндэсний гэмтэл бараг гарахгүй байх давуу талтай

3. Урт хугацаанд амьдрах чадвар:

Бид бух моддоо мод ургуулах дэлхийн тэргүүн туршлагуудын дагуу хайрлаж ургуулсан учир эдгээр модод нь үндэсний бүтэцийн хувьд 3. Урт хугацаанд амьдрах чадвар: хамгийн хүчирхэг

Модны төрлүүд:

Мод

Бут, сөөг