EN / MN
Доорх ангилалуудаас та Өмнө нь асуугдаж байсан асуултууд, тэдгээрийн хариулттай танилцаарай

Дунд Сургуулийн биологийн хичээлээр хүн бүр “Ургамал нь фотосинтезийн ур дунд нүүрс төрөгчийн диоксидийг өөртөө авч бидний амьсгалж буй хүчил төрөгчийг бий болгодог” гэж сонссон байх