EN / MN

ҮНДЭСНИЙ ХАМГИЙН ТОМ УРГАМЛЫН ЦАХИМ НЭВТЭРХИЙ ТОЛЬ

Ургамал бүрийн ургах таатай орчин, усалгаа болон арчилгааны талаар бүхий л мэдээллийг багтаасан энэхүү нэвтэрхий толиос та өөрийн тарьж буй ургамалынхаа талаар илүү их мэдээллийг аваарай.

УРГАМАЛ БИДНИЙ АМЬДРАЛЫГ ИЛҮҮ ИХ АЗ ЖАРГАЛТАЙ БОЛГОДОГ

Дунд Сургуулийн биологийн хичээлээр хүн бүр “Ургамал нь фотосинтезийн ур дунд нүүрс төрөгчийн диоксидийг өөртөө авч бидний амьсгалж буй хүчил төрөгчийг бий болгодог” гэж сонссон байх...

УРГАМАЛ БИДНИЙ АМЬДРАЛЫГ ИЛҮҮ ИХ АЗ ЖАРГАЛТАЙ БОЛГОДОГ

Дунд Сургуулийн биологийн хичээлээр хүн бүр "Ургамал нь фотосинтезийн ур дунд нүүрс төрөгчийн диоксидийг өөртөө авч бидний амьсгалж буй хүчил төрөгчийг бий болгодог" гэж сонссон байх...